Fotoalbum

Bilder av Nikitas valper, fra de er nyfødte til leveringsalder. Far til valpene er Int N S Lit UCH LITV-09 NORDJV-06 Lyngtunets Fenrir.